Werkgevers

NibudOok werkgevers kunnen gebaat zijn bij het inschakelen van Inzicht in Budget voor hun werknemers. Uit onderzoek door het Nibud blijkt dat 4 op de 5 werkgevers personeel in dienst heeft dat kampt met financiële problemen. Dit kan bij werknemers leiden tot tal van lichamelijke klachten, stress en sociaal isolement waarbij de werkgever dus mogelijk geconfronteerd wordt met een hoger ziekteverzuim en zelfs met fraude en diefstal. Dat hierbij de kosten voor de werkgever hoog kunnen oplopen behoeft geen uitleg.

Werknemers met financiële problemen hebben vaak zelf niet de financiële middelen om een budgetcoach in te schakelen. Als werkgever bewijst u zowel de werknemer als uzelf een enorme dienst met het inhuren van een budgetcoach.

Resultaat:  uw werknemer weer prima in zijn/haar vel en weer gemotiveerd aan de slag.