Particulieren

Aantal huiseigenaren dat  hypotheek niet meer  kan betalen loopt op tot 77.000. Inzicht in Budget werkt voor en met particulieren;

  • Waarbij de financiële thuisadministratie niet op orde is;
  • Die structureel nog een stukje maand overhouden aan het eind van ieder salaris;
  • Die geen idee hebben waar hun geld iedere maand aan op gaat;
  • Die dreigen in de problemen te komen door achterstanden;
  • Die door ziekte, ontslag, echtscheiding etc. het inkomen flink zien dalen en graag inzichtelijk willen krijgen wat hun uitgavennorm kan gaan worden;
  • Die door het wegvallen van hun partner met hun handen in hun haar zitten voor wat betreft de financiële administratie;
  • Die hun financiële administratie graag geordend willen hebben maar niet weten hoe dit aan te pakken.